Focus op uitvoering met Plan van Aanpak

29-06-2023

In ons Plan van Aanpak voor de periode 2022-2026 leggen we de focus op de uitvoering van de ambities zoals vastgesteld in RES 1.0.

Het Plan van Aanpak legt de focus op de uitvoering van de ambities zoals vastgesteld in RES 1.0 en biedt inzicht in de activiteiten van de RES-regio. 

Uitvoeren van afspraken uit de RES .10

Het Plan van Aanpak richt zich op de ontwikkeling van de regionale structuur warmte en bovenlokale projecten voor elektriciteit. Bij alle activiteiten ligt de nadruk op de uitvoering van de ambities, met als doel een zo groot mogelijk deel van de ambities zoals vastgesteld in RES 1.0 te realiseren. 

Versnelling nodig

Het Plan van Aanpak is ontwikkeld als reactie op verschillende ontwikkelingen op landelijk niveau, zoals veranderingen in de positie van de RES en de invoering van de Omgevingswet per 2024. De tussentijdse resultaten van de RES-monitor laten zien dat de ambities voor 2030 nog niet in het verschiet liggen. Verdere versnelling om te komen tot locaties voor grootschalige opwek en versnelling in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is noodzakelijk. 

Activiteiten van de RES-regio

Het Plan van Aanpak richt zich op verschillende activiteiten. Zo wordt er gewerkt aan het verder uitwerken en concretiseren van zoekgebieden naar zoeklocaties, waarbij de betrokken partijen zelf de omgeving betrekken en inspraakprocedures organiseren. Ook wordt er geprobeerd projecten van de grond te krijgen door deze te kickstarten, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op waterbassins. De regio breidt het aantal snelwegen uit dat meedoet in het Oer-programma (Opwek Energie op Rijksgronden), zodat hier naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwek wordt gekeken. Verder wordt er gekeken naar een sub-regionale en/of lokale aanpak rondom verschillende thema's/projecten en wordt er een concrete procesaanpak opgesteld om het collectief actieprobleem in de uitvoeringslijn Warmte aan te pakken. Verder zet de RES in op kennisdeling en lobby waar nodig.

Afbeeldingen

RES proces

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen