Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.
Submenu

Monitoring

Met monitoring bekijken we hoe het gaat met zowel de kwantitatieve en de kwalitatieve voortgang. 

Dat laten we zien in onze publieke monitor. Zo zien we door de jaren heen de voortgang ten opzichte van de ambities in de RES 1.0. Dit geeft inzicht in hoe ver we zijn en kunnen we op tijd met elkaar het gesprek voeren of (en hoe) er bijgestuurd moet worden.  

We halen een deel van de gegevens uit nationale datasets, zoals die van RVO (SDE-gegevens), cbs en windstats. De lokale gegevens worden opgehaald bij alle partijen. Daarnaast worden meer specifieke gegevens opgehaald in jaarlijkse monitoringsgesprekken: Waar liggen de drempels die de voortgang tegenhouden? Waar liggen kansen? Welke rol kan de RES-organisatie spelen om de gezamenlijke ambitie te bereiken?

Uit de monitor kan blijken dat we qua voortgang niet meer op koers liggen. De tussentijdse resultaten van de monitor laat zien dat de ambities voor 2030 nog niet in het verschiet liggen. Verdere versnelling om te komen tot locaties voor de realisatie van grootschalige opwek is gewenst.

Cookie-instellingen